Atributiile unui executor judecatoresc

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii (inclusiv hotararile altor tari-exequator- si hotararile pronuntate in materie maririm-fluviala-- urmarirea silita a navelor sau a unor parti din acestea)
Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
Comunicarea actelor de procedura;
Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de pocedura civila;
Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.