Birou Executor Judecătoresc Silviu Oană

Biroul executorului judecatoresc Silviu Oană desfasoara activitati de executare silita si consultanta in vederea recuperarii creantelor comerciale, civile sau rezultand din cauze penale, in temeiul unor hot?rari judecatoresti, arbitrale sau a altor titluri (bilete la ordin, cambii, file CEC, contracte de ?mprumut, contracte de credit, contracte de fidejusiune, contracte de leasing, contracte de asistenta juridica, etc.) sau pe cale amiabila, in absenta unor titluri executorii sau a existentei unor titluri prescrise.
Dac? judecarea cauzei se amana datorita lipsei sau viciilor de procedura sau daca investirea nu se poate efectua datorit? viciilor sau lipsei dovezilor de comunicare a hotararilor, la dispozitia instantei, se pot comunica actele de procedura prin intermediul executorului judecatoresc.